หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
โคมไฟ LED ข้อเสีย
Apr 24, 2017

1 ราคามีราคาแพง 2 มีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างประสิทธิภาพของแสงและประสิทธิภาพของทฤษฎี 3, อายุขัยปัจจุบันและชีวิตทฤษฎี (10w ชั่วโมง) มีช่องว่างขนาดใหญ่ 4 ยังคงมีค่าความร้อนบางอย่าง 5, การสลายตัวของแสงยังสามารถลดลงอย่างมาก 6 มีรังสี

อย่างไรก็ตามข้อบกพร่องเหล่านี้สามารถเอาชนะโดยการปรับปรุงกระบวนการดังนั้นแม้ว่าแหล่งกำเนิดแสง LED ปัจจุบันไม่สามารถแทนที่แหล่งกำเนิดแสงที่มีอยู่เดิม แต่ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตจะต้องนำโลก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง