โลโก้ LED และความสว่างที่บ่งบอก
Apr 24, 2017

สถานที่ที่มีข้อ จำกัด ด้านพื้นที่และคำแนะนำเช่นการแยกพื้นผิวถนน บันไดสเต็ปของแสงสว่างเฉพาะที่สามารถใช้ความสว่างของพื้นผิวของโคมไฟที่ปล่อยออกมาจากแสงจ้านำ้หรือฝังอยู่ในโคมไฟตั้งพื้นเช่นโรงละครในหอประชุมของไฟใต้พื้นหรือด้านข้าง ไฟที่นั่งรวมทั้งห้างสรรพสินค้าในชั้นของ Guiding Light นอกจากนี้นำด้วยไฟนีออนเพราะมันเป็นความดันต่ำไม่มีกระจกเปราะบางไม่ได้เพราะการผลิตของการดัดและเพิ่มค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าของการออกแบบโลโก้เพื่อส่งเสริมการใช้

ความรู้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง