โคมไฟภูมิทัศน์ LED
Apr 24, 2017

เนื่องจาก LED ไม่เหมือนแหล่งกำเนิดแสงหลอดไฟแบบดั้งเดิมเป็นเปลือกหอยแก้วสามารถกับเฟอร์นิเจอร์ถนนในเมืองดีมากอินทรีย์รวม สามารถอยู่ในพื้นที่พักผ่อนของเมืองเช่นทางเดินบันไดดาดฟ้าริมน้ำสวนทำแสง สำหรับดอกไม้หรือพุ่มไม้ต่ำคุณสามารถใช้ LED สำหรับแสงสว่างเป็นแหล่งกำเนิดแสง หลอดไฟ LED ที่ได้รับความนิยมมาก ปลายคงที่สามารถออกแบบให้สอดได้ตามความสูงของการเจริญเติบโตของพืชและง่ายต่อการควบคุม

ความรู้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง