เทคโนโลยีหลอดไฟ LED Encapsulation
Apr 24, 2017

นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการห่อหุ้ม LED ได้รับความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ในอีกด้านหนึ่ง CSP encapsulation ชิประดับเทคโนโลยีพลิก LED เพื่อเทคโนโลยีโมดูลจ่ายไฟค่อยๆผู้ใหญ่และบรรลุการผลิตขนาดใหญ่โดยความกังวลอย่างกว้างขวางของอุตสาหกรรมเน้นต่อไปคือการปรับปรุงต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ; ในขณะที่ตลาดการห่อหุ้ม EMC, encapsulation COB และ encapsulation LED แรงดันสูงยังคงระเบิดและช่องว่างการเติบโตในอนาคตจะมุ่งเน้นไปที่ตลาดเฉพาะ

ความรู้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง