ประวัติศาสตร์ LED
Apr 24, 2017

ใน 60 ปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใช้หลักการเรืองแสงของ PN สารกึ่งตัวนำซึ่งพัฒนาเป็นไดโอดเปล่งแสง LED ในขณะนั้น LED วัสดุที่ใช้คือ GaASP สีส่องสว่างเป็นสีแดง หลังจากเกือบ 30 ปีของการพัฒนาตอนนี้เรามีความคุ้นเคยกับ LED ได้รับสามารถที่จะปล่อยสีแดง, สีส้ม, สีเหลือง, สีเขียว, สีฟ้าและอื่น ๆ อย่างไรก็ตามแสงที่ต้องการสีขาวนำเฉพาะในปีที่ผ่านมาในการพัฒนาที่นี่เพื่อผู้อ่านเกี่ยวกับแสงที่มีไฟ LED สีขาว

ความรู้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง